>>Site Yönetim Planı Taslağı

Site Yönetim Planı taslağı; Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olup, hukuk biriminden ve seçilen ada temsilcilerinden görüşler alınmıştır. Yapılacak olan ilk genel kurul toplantısı öncesinde tüm üyelerimize ulaştırılacak ve tüm üyelerin onayından sonra Tapu'ya verilecektir.

Yönetim Planı Taslağı için Tıklayınız... 


21/11/2015