>>DUYURU

A.Güvenlik ekipleri; 08.01.2016 günü, sitemiz dışında gelişen bir olayın takibi amacıyla, sitemizde arama yapmıştır.
B. Olayla bağlantısı olabilecek gece nöbetçimizi sitemizde; müdürümüzü site dışında gözaltına almıştır.
C. İlgili mahkemece 11.01.2016 günü nöbetçimiz serbest bırakılmış, müdürümüz tutuklanmıştır.
D. Bu konu da dahil, devam eden işler ile ilgili olarak; yönetim ve denetim kurullarımız 16.01.2016 günü sitemizde ortak bir toplantı yapmış ve aşağıdaki kararları almıştır.
1. Site müdürlüğü görevi, yeni bir karar alınıncaya kadar sn. Aysun Cevahir tarafından yürütülecektir.
2. Eski müdürümüz ile ilgili olarak hukuki süreç, ssk kanun ve yönetmelikler, iş kanunu ilgili hükümleri ve süreleri titizlikle takip edilecektir.
3. Hukuk müşavirliğimiz konu ile ilgili olarak bilgilendirilecektir.
4. Sitemiz işleri programında devam ettirilecek, adli olayın neticesi sükûnetle beklenecektir.
Site sakinlerimiz ve kooperatif üyelerimizin de bu süreçte sükûnetle beklemesi, hepimizin yararına olacaktır.
Saygılarımızla.
Koop. Tasfiye Kurulu adına


20/01/2016