>>ADA TEMSİLCİSİ SEÇİM TEKRARI

ÜYELERİMİZE DUYURU

 

Aşağıda yazılı adalarda; seçilen yöneticilerin,

a. Kendi aralarında (asil-yedek) görev değişiklikleri,

b. Toplantılara katılamayacaklarının bildirilmesi,

c. İmza ile yönetici seçilmesi,

d. Asil ve yedek temsilcilerin istifaları;

gibi sorunların şikayetlere neden olması sebebiyle; bu durum Denetim Kuruluna iletilmiş; yapılan inceleme ve değerlendirmede anılan adalarda seçimin tekrarı tavsiye edilmiştir.

Yönetim Kurulumuz yaptığı toplantıda, ada temsilcisi seçimin 09-10-11.Eylül.2016 tarihleri arasında anılan adalarda tekrar yapılmasına, seçim ile ilgili hazırlıklara başlanması ve sürecin takibine karar vermiştir.

Bilgileriniz sunulur.

Saygılarımızla.

Yönetim Kurulu

 

 

ADA TEMSİLCİSİ SEÇİMİ

TEKRAR EDİLECEK ADALAR:

6626

6633

Ada temsilcisi (asil)adayının seçimde, ada bağımsız bölüm malikleri sayısının yarısından bir fazlasının oyunu alması; yedek üyenin ise asilden sonra en çok oy alan aday olması gereklidir.

Seçim, yukarıda bahsedilen şartlar gerçekleşmez ise, tekrar edilecektir.

Seçimde kullanılacak oy pusulaları yönetim binamızdan alınabilir.


04/09/2016