>>2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

           

 

          Kooperatifimizin 01 Temmuz 2017 Cumartesi günü saat 10.30 da Çeşme Belediyesi Kültür Sarayı (Migros Üstü) Çeşme/İZMİR adresinde aşağıdaki gündem maddeleri dahilinde yapılacak olan yıllık olağan seçimli genel kurul toplantısına tüm ortaklarımızın asaleten ya da vekaleten katılmaları ilanen tebliğ olunur.

                         Tüm üyelerimizin katılımını bekler saygılar sunarız.

 

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

 

1.Yoklama, açılış, saygı duruşu, istiklal marşımızın okunması;

2.Divan Başkanlığı seçimi ve genel kurul tutanaklarının imzalanması için divana yetki verilmesi;

3.Tasfiye Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları ile bilançonun okunarak görüşülmesi;

4.Tasfiye Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası;

5.Yapılması düşünülen çalışmalar hakkında bilgi aktarılması;

6.Personele site içerisinde öğle yemeği verilmesi hususunun görüşülmesi, onaylanması;

7.Taslak bütçenin görüşülmesi, onaylanması; aidat tespiti; fasıllar arası aktarma yapılabilmesi için tasfiye yönetim kuruluna yetki verilmesi;

8.Tasfiye Yönetim ve Denetim kurullarına ödenecek huzur haklarının tespiti;

9.Belediyenin hissesi olan parselin satın alınması hususunun görüşülmesi, onaylanması ve çalışmaların yapılabilmesi için Tasfiye yönetim kuruluna yetki verilmesi;

10.Yeni dönemde görev alacak Tasfiye Yönetim ve Denetim kurullarının seçimi;

11.Dilek ve temenniler;

12.Kapanış.

 

             İbrahim YOLDAŞ                   Mustafa UMAR          Faruk YILMAZ

                 Yön. Krl. Bşk.                  Yön. Krl. Bşk. Yrd.           Muhasip


29/05/2017