>>Yönetim Kurulu


Başkan
İbrahim YOLDAŞ

Başkan Yardımcısı
AHMET YALÇIN

Muhasip Üye
NURAY DENGİZ

Denetçi
AHMET GÜRER

Denetçi
NESRİN NEJLA ERDEMİR